Nem találja el a nyerőszámokat? Ismerkedjen meg a Lotto XT Personal programmal.

Lotto XT programok

Szinte mindenki lottózott már.
Legalább egy alkalommal, egy szelvényen.

Játék, szórakozás
A szerencsejátékok általánosan elfogadott, intézményesített formája, a lottó.
Lottóznak a nagymamák és unokáik - brókerek és munkanélküliek.
Játszanak, amiként kedvük tartja.

Sikerélmény
Az elkövetkezendő hetek nyerőszámainak a kitalálásán túl, talán egyéb módszerek is léteznek arra, hogy a játék örömét és izgalmát megtartva, sikerélményben is részünk legyen.

Ezt tehetik lehetővé a Lotto XT programok.

Jó szórakozást, sok sikert kívánok.

Lotto XT Personal

A Lotto eXTra program azok számára nyújthat megfelelő alternatívát, akik többre vágynak egy véletlenszám-generátornál, ugyanakkor fenntartással fogadják az olyan extrém vonatkoztatási rendszereket, mint megoldásokat, amilyen például a csillagképek sémája szerint elrendezett nyerőszámok ötlete.

LOTTÓJÁTÉKOSOKAT, KOLLEKTÍVÁKAT SEGÍTŐ ALKALMAZÁS.

Egy számsor és a számsort alkotó számok paraméterezve kombináció szerkeszthető, amely kombinációs elemek beállításait alkalmazva, variációt készít a program.

Nem meghatározott a Lotto XT programmal generálható variációk száma, mivel az nem csak az alkalmazott kombinációs elemektől és azok paraméterezésétől, hanem a kijelölt számok mennyiségétől és számsorrendjétől, a hibapont értékétől (0-n), továbbá a variáció egyéb opcióitól is függő változó.

Játékonként több mint 1,2 milliárd kombinációs lehetősége a feltételeknek

Mindezek ellenére, egy variáció szerkesztése semmivel sem bonyolultabb feladat, mint egy zacskós leves elkészítése.

 1. Kijelöli a számsort.
 2. Beállítja a feltételeket és/vagy a hibapont értékét.
 3. Elindítja a variáció készítése folyamatot.

Amire alkalmas a program: Hiánypótló statisztikák, 0-n hibapontos variációk készítése. Egy számsor és a számsort alkotó számok elemi szinten is felismerhető tulajdonságainak alkalmazása. A feltételek kínálta kombinációs lehetőségek becsült száma 513, ami többszörösen lefedi az aktuálisan kiválasztott játék teljes variációját. Bármilyen számokat is sorsoljanak ki, a szerencséjének vagy a tudatos választásának köszönhetően, százszámra szerkeszthet olyan variációkat, amelyek mindegyike tartalmazza a következő játékhét .
Amire nem alkalmas a program: Eldönteni Ön helyett, hogy mit tegyen.

A program fejlesztője nem ígér, a program használata nem garantál lottónyereményt.

A Lotto XT Personal program bemutatása

A Lotto XT Personal program, nem lottóvariációk gyűjteménye.

Összesen 44 játék

 • 35 lottó és 9 Magyar Kenó játék (10 - 2 számra történő fogadás)

Azonnali, online fogadás lehetősége - amennyiben a hatályos szerencsejáték törvény azt lehetővé teszi

 • online fogadás a nagy nyereményalapú, az aktuálisan legnagyobb összegű nyereményeket biztosító játékokra
 • online fogadás egy vagy több számsorra - kézi adatbevitel
 • a programmal készített (vagy az importált) variációk számsorait, egyetlen kattintással tudja játékba küldeni

Lottó és Kenó elemző statisztikák

 • hiánypótló statisztikák minden játékra - összesen 18 statisztikai elem használatának lehetősége
 • elemző statisztikák a programmal készített és az importált variációkra
 • a „Hányszor húzták” és a „Hány húzás óta...” statisztikák a Főszelvényen
 • azonnali, tételes statisztikát jelenítenek meg a segédszelvények

Felhasználhatóak a játékok történetében kihúzott nyerőszámok adatbázisai

 • a Lotto XT adatbázisától független, alternatív, felhasználói adatbázisok létrehozásának lehetősége
 • tetszőleges számú privát adatbázis létrehozása; szöveges (*.csv, *.txt) állományok importálása privát adatbázisba
 • az adatbázis szabadon szerkeszthető, tartalma kereshető
 • online frissíthető adatbázisok a program honlapjáról
 • naprakész adatbázisok letöltése a Társaságok honlapjáról

Az aktuális játék teljes számkészlete játékba hozható

 • fix számok alkalmazása
 • favorizált számok (számcsoport) kijelölése
 • tartományok kijelölése
 • állandó számok kijelölése
 • véletlen számok generálása

Tetszés szerinti számsorrend kialakítása

 • a kijelölt számsor akkor is módosítható, ha már variáció készült belőle
 • bármelyik variáció, mint sablon is alkalmazható - újra hasznosítható

Tervezett, egyedi variációk készítése
Egy számsor és a számsort alkotó számok elemi szinten is felismerhető tulajdonságainak széles körű, összetett alkalmazása.

 • összesen 29 feltétel egyidejű alkalmazásának lehetősége
 • játékonként több mint 1,2 milliárd kombinációs lehetőség
 • felhasználva a húzások adatbázisait, tovább filterezhetőek (szűrhetőek) a játékba küldött számsorok

Hibapontok alkalmazása

 • nagy hatásfokú variációk készítése
 • véletlen számsorokból összeállított variáció
 • gyakorisági eloszlás optimalizálása
 • hibapontra optimalizált variáció
 • új vagy módosított variáció számsorainak növelése/csökkentése
 • variáció készítése/módosítása bármely találati arányra

Bővíthető, szerkeszthető variációk

 • többrétegű variáció készítése
 • tetszőleges számú bővítmény hozzáadása egy variációhoz
 • variáció számsorainak szerkesztése - módosítása, törlése
 • a variáció manuálisan is bővíthető
 • a teszt során kiszűrt számsorokkal is bővíthető, kiegészíthető a variáció
 • lehetővé vált a feltételek többszöri, akár ellenkező értelmű beállítása is

Ellenőrizhető, tesztelhető variációk

 • variációk tesztje a kijelölt feltételek együttes vizsgálatával, vagy a feltételek vizsgálata nélkül
 • variáció tesztje a játék történetében kisorsolt számsorokkal, vagy azok részhalmazával
 • minden találati arányra tesztelhető a variáció
 • variáció ellenőrzése manuálisan kijelölhető számsorokkal
 • az ellenőrző számsor találati arányainak tételes megjelenítése

Variáció felülírása bármely találati arányra

 • a hibapont értékétől függetlenül, vagy azt figyelembe véve, bármely találati arányra történő felülírás
 • variáció felülírása találati arányonként, vagy egy tartomány kijelölésével
 • tételes, folyamatos leválogatás

Export állományok létrehozása, import állományok betöltése

 • variáció számsorainak exportálása csv, txt, html és a JavaScript tömböt leíró tmb kiterjesztésű (szöveges) állományba
 • az export állományok egy része (txt, csv), mint sablon is visszatölthető
 • bármilyen forrásból származó, szabványos csv és txt kiterjesztésű állományba foglalt variáció importálása

Biztonsági másolatok készítése

 • a program játékonként készít biztonsági másolatot az utolsó, nem mentett variációról és/vagy annak számsoráról

Listák, jelentések nyomtatása, szelvények kitöltése nyomtatóval

 • listák, jelentések nyomtatása (rtf) állományba
 • listák, jelentések papíralapú nyomtatása
 • a Magyar 5/90, 6/45, 7/35 lottó, a Kenó és az EuroJackpot segédsorsjegyeinek kitöltése nyomtatóval

Példabontásokat készít a program

 • szélsőségesen pontos értékekre állítja be a feltételekhez tartozó paramétereket
 • nem jelöl ki minden feltételt a generálása során

A program online is frissíthető

 • a program csak akkor csatlakozik az internetre, ha Ön adatbázist frissít, vagy ha a program újabb verzióját keresi

A program használata ingyenes

A Lotto XT Personal program e ponton történő hosszas méltatása helyett, javaslom néhány példabontás (variáció) készítését, eredményük megtekintését. A példabontások a program hatékonyságát demonstrálják, valamint a program alkalmazásában segítik a felhasználót.

A Lotto XT Personal program egy eszköz, használata csupán egy .

A program használatában rejlő lehetőségek felismerése és kiaknázása, a felhasználó feladata.

Telitalálat

A Lotto XT Personal programmal generált példabontások listái.
Mire képes a program? Nézze meg.
A többi Önön múlik.

2023. év 43. játékhét

Véletlen számsorok

Ötöslottó

Hatoslottó

Skandináv lottó


Tallózó

Figyelmeztetés

A túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiénés problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet.
A szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt.

Oldal elkészítésének időtartama a SILIHOST szerverén: 0.00517 másodperc

Külső hivatkozás futásideje - Google Analytics:

Oldal tartalmának beolvasása a böngészőbe (cache):

Oldal elkészítése a szerveren, beolvasása a böngészőbe:

A weboldal és az integrált Google szolgáltatások cookie-t használnak. További információk Elfogadom